Последна Версия CYR & LAT:

EXCEL файл.
gpx файлове за кирилица
gpx файлове за латиница

От {Rammstein}, файлове за Garmin Mobile XT
Файлове KML за NDrive устройства.
Благодарение на SWave8500.

Q: За какво се използва файлът sox.exe и в коя папка се инсталира ?
A: Това е файл необходим при компилацията на gpi файла от gpx файловете ако искате да ползвате wav файлове, т.е. да включите и гласово предупреждение. Този файл се слага в директория Garmin на компютъра, на който се прави компилацията
Download

Q: Какво означава тази (1)?
A: v.ХХ - за точките за засадите ще предупреждава звуково само веднъж. (Зададено е предупреждение по разстояние, а не по скорост). Сп.камерите ще предупреждава многократно ако скоростта ви е по-голяма от ограничението. v.ХХ(1) - компилирано по нормалния до сега начин (по скорост) - предупреждава многократно при засади и сп.камери.

Q: Как да вкарам точките, които са дадени тук?
A: Единствения файл който ти е нужен на първо време е .gpi файла. Copy/Paste в
/garmin/POI на уреда. Това е. Всички останали файлчета са за напреднали и ако искаш собствени точки трябва да си създадеш подобни.

Q: Имам въпрос, всяка следваща версия на точките с радарите замества ли старата или трябва да вкарвам и старите версии в GPS.
A: Новата версия замества старата, старата трябва да се изтрие.

Стари версии
кирилица
латиница
RedLight Засади SpeedCamera

SoX - Sound eXchange Project